Bön och lovsångskväll med nattvard i Byske frias lokal