Under öppen himmel – Möteskväll. Sara Nordström predikar. Fika efter mötet