Ekumenisk gudstjänst i Byske frias lokal. Kollekt Svenska bibelsällskapet. Fika