Familjegudstjänst i Byske frias lokal. Fika. Sara Nordström, Martin Karlsson m. fl.