Familjegudstjänst i Korskyrkan. Mona Nilsson, Sara Nordlund med flera. Fika