Familjegudstjänst på Korskyrkan. Fika. Paletten medverkar. Sara Nordström, Mona Nilsson, m. fl.