Familjegudstjänst på Korskyrkan. Ordet är ditt, lovsång. Sara Nordström m.fl. Fika