Församlingsmöte med nattvard. Peter Lidman predikar.