”Jesus kommer”. Möte med Dan Johansson, Malmö, i Korskyrkan