Möte med nattvard. Kristoffer Enqvist predikar, lovsång och förbön. Efter mötet förhandlingar