Möte med Randy och April Lopshire, USA, i Korskyrkan. Fika