“Under öppen himmel” – Bertil & Inger Forsell med lovsångare från Norsjö