“Under öppen himmel” – dela från ditt hjärta, lovsång. Fika