“Under öppen himmel” – Möte med Dan Mossberg. Fika