“Under öppen himmel”. Möte med Martin Reen på Korskyrkan. Lovsång och förbön. Fika