“Under öppen himmel” – Möteskväll i Byske frias lokal. Martin Karlsson predikar. Fika