“Under öppen himmel” – Möteskväll med Guds ord och lovsång. Fika