“Under öppen himmel” – Möteskväll i Byske frias lokal. Ordet är ditt. Fika.