Under öppen himmel – ordet är ditt. Möteskväll i vår lokal