Uppståndelsegudstjänst i Korskyrkan. Mona Nilsson, Konrad Nyström, Pär Fahlgren m. fl.